Sigmund Baum

Möte med en överlevare, Levande historia Göteborgs stad, 2017

Ester och Abraham Frischer

Dokumentärfilm, upphovsrätt Josef Frischer, 2002

Michael Ben Menachem

Utdrag ur ett föredrag, TV VÄST, 2016

Ester och Leon Rytz

UR Play, 2014

Frans Goldner

ADANIAfilm, upphovsrätt Bertil Adania, 2008

Ingrid Lomfors

Intervjuprojektet Överlevarna - Röster från Förintelsen, 2017–2019

Peter Kadar

Intervjuprojektet Överlevarna - Röster från Förintelsen, 2017–2019

Lisa Granér

Intervjuprojektet Överlevarna - Röster från Förintelsen, 2017–2019

Josef Frischer

Intervjuprojektet Överlevarna - Röster från Förintelsen, 2017–2019