EDUT עדות är ett hebreiskt ord som betyder vittnesmål.

Berättargruppen EDUT erbjuder skolor i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen kostnadsfria personliga vittnesmål från Förintelsen anpassade för skolungdomar samt utbildningsdagar för lärare med teman som antisemitism och Förintelsen med dess lärdomar.

EDUTs personliga vittnesmål framförs av första, andra och tredje generationens överlevande.

GLÖM OSS INTE

Minnesmonumentet vid Göteborgs synagoga över Förintelsens offer med anknytning till Göteborg och Västra Götalandsregionen. Bild: Dorothy Wild Braun

Minnet av Förintelsen är en viktig lärdomskälla från historien i skolans arbete för demokrati och insikten om alla människors lika värde.

Minnet av Förintelsen är en viktig varningssignal i skolans arbete mot intolerans, rasism och antisemitism.

Det personliga vittnesmålet öppnar elevernas sinnen för temat Förintelsen och visar på individens skyldighet att tänka kritiskt och agera ansvarsfullt.

Abraham Frischer (1923-2009)

Polen

Återkommer till Auschwitz med en skolklass

Diana Hartwig (1921-2019)

Polen

Vittnesmål från block 25 i Auschwitz

Peter Kadar (1933-2020)

Ungern

Förintelsen kan hända igen

Ur skriftliga elevreflektioner efter besök av EDUT föreläsare i Svenska balettskolan, Norra Hisingen.

Jag vill skrika. Skrika att jag lovar att det inte kommer hända igen. Och det lovar jag mig själv, skriver det på en lista i min hjärna, där jag vet att jag aldrig kommer glömma bort det. Jag tänker aldrig igen tillhöra “den tysta majoriteten”. Jag tänker stå upp för mig själv och andra för jag tänker inte låta världen genomlida en sådan tragedi en gång till. Hur svårt det än är, och hur mycket jag än kommer vilja ge upp när det känns omöjligt. Det är så jag inser att det är så oändligt viktigt att vara upplyst. Hur viktigt det är att läsa om Förintelsen. Jag visste att det hade hänt, men jag visste inte hur det hade gått till. Jag visste att folk hade blivit systematiskt mördade, men jag visste inte hur många människor det påverkade. Jag visste inte att det skulle påverka mig som det gjorde, men jag är oändligt glad att jag fick möjligheten att lyssna. För om alla får den möjligheten, och om alla får hälften så mycket insikt som jag fick, har vi möjlighet att se till att det aldrig händer igen. Det är vi som har makten, och vi kan se till att nazisternas pogrom under andra världskriget aldrig upprepas någonstans, någonsin.

EDUT föreläsare inför skolelever. Bild: Bodil Sundén.

EDUT ÖNSKAR NÅ MÅNGA SKOLOR I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN MED PERSONLIGA VITTNESMÅL FRÅN FÖRINTELSEN

Bästa rektor/lärare,

De senaste läsåren har berättargruppen EDUT nått drygt 5000 elever per år i Göteborgs och Västra Götalandsregionens skolor och fått uppleva stor uppskattning i lärarnas utvärderingar.
Våra vittnesmål utgör komplement till skolans historieundervisning om Förintelsen. Som bekant ingår Förintelsen som moment i kursplanen för årskurs 9 och i alla kurser i ämnet historia i gymnasieskolan ingår att utveckla förmågan att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och ge perspektiv på framtiden. Förintelsen utgör en viktig lärdomskälla från historien i arbetet för demokrati och alla människors lika värde och mot intolerans.

Berättargruppen EDUT erbjuder nu Din skola, kostnadsfritt, att boka in en föreläsare som berättar sin personliga historia från Förintelsen antingen i samband med minnesdagen den 27 januari eller vid en annan tidpunkt under läsåret som passar Din skola.